Międzynarodowa konferencja: Teoria językowego obrazu świata i metody jego rekonstrukcji. Problem eksplikacji wartości, Puławy 24-26 VI 2013
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury
ISSN
0860-8032
EISSN
2449-8335
Wydawca
UMCS - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
218-219
Numer tomu
26
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-5632081d8106b9651e3e3654