Atrybuty i społeczne ordines: kilka obrazków z X-XI wieku
PBN-AR
Instytucja
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Rycerze - Wędrowcy - Kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7133-564-8
Wydawca
Wydawn. Uniw. Jana Kochanowskiego
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Atrybuty i społeczne ordines: kilka obrazków z X-XI wieku
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
317-329
Numer rozdziału
III / 2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 42)
Pozostali autorzy
+ 41
Słowa kluczowe
polski
heretycy, konwertyci,Wojciech Iwańczak
Streszczenia
Język
polski
Treść
Książka ta to zbiór artykułów, rozpraw i przyczynków historycznych dedykowanych Profesorowi Wojciechowi Iwańczakowi w 65. rocznicę urodzin. Tytuł tomu nawiązuje do wszechstronnej twórczości naukowej Jubilata, który w swych badaniach podejmuje problemy średniowiecznych grup i jednostek postrzeganych przez pryzmat różnorodnych funkcji, zajęć, postaw, sposobów myślenia i interpretowania świata. Artykuły zawarte w prezentowym tomie zostały pogrupowane w następujące bloki tematyczne: -Monarchowie i rycerze -Kościół, heretycy, konwertyci -Grupy społeczne: integracja i konflikty -Obserwatorzy świata i nieba
Inne
System-identifier
7959