A look at e-invoices from enterprises' and government's perspective
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ISSN
1899-3192
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
365
Strony od-do
254-264
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,54855
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
e-faktura
e-fakturowanie
faktury elektroniczne
EN
e-invoice
e-invoicing
electronic invoices
Streszczenia
Język
PL
Treść
Od kilkunastu lat udział e-faktur w obrocie gospodarczym systematycznie rośnie. Elektroniczne faktury, są bowiem atrakcyjną alternatywą dla papierowej wersji tych dokumentów. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia e-faktur i omówienie ich znaczenia w obrocie gospodarczym w Polsce i w wybranych krajach europejskich. Autorka przytacza powody dla których przedsiębiorstwa, klienci i administracja państwowa decydują się na wybór takiego sposobu fakturowania. Wyszczególnione zostały również główne bariery, na jakie napotykają przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania e-faktur.
Język
EN
Treść
For more than a dozen years the share of e-invoices in economic exchange has been steadily increasing. This is due to the fact that electronic invoices constitute a very attractive alternative to the paper versions of these documents. The aim of the article is to present the notion of e-invoices and their significance for economic exchange in Poland and selected European countries. The author discusses advantages of e-invoices and reasons why enterprises, customers and public administration have decided to choose this method of invoicing. Also main barriers to the implementation of e-invoices have been specified.
Inne
System-identifier
81591