Antycykliczne instrumenty polityki makroostrożnościowej wpływające na rynek nieruchomości w Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Bezpieczny Bank
ISSN
1429-2939
EISSN
Wydawca
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
41-66
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,71
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
cykl kredytowy
rynek nieruchomości
polityka makroostrożnościowa
en
credit cycle
real-estate market
macroprudential policy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zostały przeanalizowane instrumenty antycyklicznej polityki makroostrożnościowej wpływające na rynek nieruchomości z perspektywy ich potencjalnych skutków dla funkcjonowania sektora finansowego. Aby osiągnąć ten cel, zarysowane zostały podstawowe właściwości badanych instrumentów oraz zaprezentowano mechanizm transmisji tych instrumentów. Analiza mechanizmu transmisji z uwzględnieniem dorobku literatury dotyczącej wyceny kredytów oraz efektów ubocznych regulacji pozwoliła na identyfikację ograniczeń jego przebiegu. Zidentyfikowano, że restrykcyjne sektorowe wymogi kapitałowe oraz wskaźników LTV, DTI i DSTI mogą skutkować występowaniem zjawiska migracji kredytobiorców do sektora bankowości cienia lub innych instytucji finansowych świadczących usługi transgraniczne, a niepodlegających regulacjom makroostrożnościowym. Zastosowanie restrykcyjnych instrumentów może nasilić występowanie w sektorze bankowym zjawiska negatywnej selekcji i w efekcie przynieść pogorszenie ogólnej jakości portfela kredytowego.
Język
en
Treść
The article focuses on the analysis of countercyclical macroprudential instruments directed at the real estate market, with the aim of identification of potential side effects of their use. To achieve this goal we present the most important features of these tools and characterize the transmission mechanism of those instruments. An analysis of the transmission mechanism and related current literature on the pricing of the loan market, as well as side effects of the regulations, lends support to the view that it is possible to identify limitations of this transmission mechanism. We find that restricitve sectoral capital requirements and LTV, DTI and DSTI ratios, may result in increased migration of borrowers to shadow banks or other financial intermediaries (e.g. those operating cross-border), which are not subject to macroprudential regulations. Restrictive macroprudential tools applied to the banking sector could possibly bring about the unintended consequence of increased negative selection and, in effect, of a worsened quality of bank lending portfolio.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Original article
Inne
System-identifier
PBN-R:719855