Floods in the Upper Part of Vistula and Odra River Basins in the 19th and 20th Centuries
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Ziemi (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology/Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia
ISSN
1640-9019
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1-2
Strony od-do
127-134
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
Floods
Odra River
southern Poland
Vistula river
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0192600116078
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych