Bezpieczeństwo ekologiczne a odpowiedzialna przedsiębiorczość = Environmental safety and responsible entrepreneurship
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku
Data publikacji
2016
ISBN
9788370518028
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Bezpieczeństwo ekologiczne a odpowiedzialna przedsiębiorczość = Environmental safety and responsible entrepreneurship
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
251-263
Numer rozdziału
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
Bezpieczeństwo ekologiczne
Przedsiębiorczość
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social0 Responsibility (CSR))
Zarządzanie środowiskiem
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272701477850