Porozumienia organizacji zbiorowego zarządzania w świetle art. 107/1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN
0137-5490
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
11
Strony od-do
I-XVI
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ)
współpraca OZZ w zakresie praw autorskich
współpraca OZZ w zakresie praw pokrewnych
pola eksploatacji utworów lub przedmiotów praw pokrewnych
publiczne odtworzenia utworów lub przedmiotów praw pokrewnych
licencjonowanie odtwarzania utworów lub przedmiotów praw pokrewnych
pobór wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów lub przedmiotów praw pokrewnych
en
Collective management organization (CMO)
cooperation between CMOs with regard to copyright
cooperation between CMOs with regard to neighbouring rights
fields of exploitations of works or subjects to neighbouring rights
communication to the public of works or subjects to neighbouring rights
licensing of communication to the public of works or subjects to neighbouring rights
collection of remunerations for dissemination of works or subjects to neighbouring rights
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
674497