Ochrona trwałości umownego stosunku pracy w prawie polskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права (к 150-летию со дня рождения). Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Казань, 1-2 марта 2013 г.)
Data publikacji
2014
ISBN
9785835410446
Wydawca
Издательство Статут
Publikacja
Główny język publikacji
rosyjski
Tytuł rozdziału
Ochrona trwałości umownego stosunku pracy w prawie polskim
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
692-703
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
prawo
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Zrecenzowana naukowo
Inne
System-identifier
PX-56a8bfff81064d8e0ab04abe