Operacjonalizacja strategii na przykładzie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego = Operationalization of the strategy on the example of companies from the fruit and vegetable processing
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki
Data publikacji
2016
ISBN
9788370518035
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Operacjonalizacja strategii na przykładzie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego = Operationalization of the strategy on the example of companies from the fruit and vegetable processing
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
373-382
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
Balanced Scorecard (BSC)
Efektywność przedsiębiorstwa
Operacjonalizacja
Przetwórstwo owocowo-warzywne
Zarządzanie strategiczne
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272701477977