Biodiversity of Balcan pine (Pinus peuce Griseb.) experimental stands in the Rogów Arboretum (Poland)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Leśny (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry
ISSN
0071-6677
EISSN
Wydawca
INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA, UL. BRACI LEŚNEJ NR 3, SĘKOCIN STARY, RASZYN, POLAND, 05-090
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
181-189
Numer tomu
55 (4)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Pinus peuce
Balkan pine
biodiversity
vascular plants
macrofungi
nematodes
mites
insects
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000011416
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych