Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Uniwersytet w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ekonomia i Środowisko
ISSN
0867-8898
EISSN
2300-6420
Wydawca
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2(49)
Strony od-do
168-190
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.10
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Rozwój zrównoważony
Ład społeczno-gospodarczy
Analiza regionalna
Województwo
Modelowanie miękkie
en
Sustainable development
Social-economic order
Regional analysis
Voivodship
Soft modelling
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
9
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Dużą rolę we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce odgrywają władze lokalne i regionalne, które tworzą strategie i plany rozwoju regionu. Do ich zadań należy dbałość o infrastrukturę, jej rozbudowę, dostarczanie usług, troska o środowisko, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, przyciąganie inwestorów, promocja regionu. Do oceny stanu realizacji i monitorowania koncepcji ZR w regionie wykorzystuje się wskaźniki indywidualne, które opisują ład społeczny, gospodarczy oraz środowiskowy zrównoważonego rozwoju. Tworzenie wskaźników zrównoważonego wzrostu ma praktyczne znaczenie na poziomie regionalnym, a pomiar zrównoważonego rozwoju powinien powstawać jako suma potrzeb w obszarach: środowisko, populacja, gospodarka i zasoby, kultura i społeczeństwo - w odniesieniu do lokalnych społeczności. Celem artykułu jest ocena poziomu zrównoważonego rozwoju (ZR) województw Polski w 2010 roku w rozbiciu na ład gospodarczy, społeczny oraz środowiskowy z wykorzystaniem dwóch metod: modelowania miękkiego oraz metody TOPSIS na podstawie odpowiednio dobranych agregatów wskaźników indywidualnych. (fragment tekstu)
Język
en
Treść
The aim of this paper is to analyze the level of sustainable development (SD) in voivodeships of Poland in the year 2010. The level of SD of voivodeships in Poland was estimated in three dimensions: economic, social and environmental with two methods: soft modeling and TOPSIS. On the basis of sustainable development theory, a soft model has been built to show relations between economy, society and environment as well as their impact on sustainable development. The analysis of results shows optimal relations between the level of economic, social and environmental development, which will allow future generations to make use of existing resources. Application of the soft modeling and TOPSIS method had enabled classification of regions in regard of economy level, society and environment so as the comparison of the results of grouping achieved using this methods. The study was completed with data of Polish Statistic Office collected in 2010. (original abstract)
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
598602
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych