Ocena zdolności wiążącej zapraw ogniotrwałych w wysokich temperaturach
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Cement Wapno Beton
ISSN
1425-8129
EISSN
Wydawca
Fundacja Cement Wapno Beton
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
61-71
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
wykładzina ogniotrwała zaprawa ogniotrwała skład właściwości wiążące połączenie zaprawa-okładzina właściwości mechaniczne temperatura wysoka metoda badań
en
refractory lining refractory mortar composition binding properties mortar-lining joint mechanical properties high temperature test method
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zbadano siedem rodzajów zapraw, w tym dwie zasadowe, trzy krzemionkowe i dwie szamotowe oraz trzy odmiany wyrobów o takim samym jak zaprawy zasadniczym składniku chemicznym. Zastosowano dwa rozwiązania połączeń zaprawa-wyrób: schodkowe i typu "sandwicz". Oznaczono maksymalną siłę zginającą w zależności od temperatury, dla obydwu rodzajów połączeń. Podjęto próbę ilościowego oszacowania trwałości połączeń, która zakończyła się korzystnym wynikiem w przypadku połączenia typu "sandwicz". Opracowana metoda postępowania pozwala na ocenę trwałości połączenia w wybranej temperaturze oraz na oszacowanie wielkości naprężenia ścinającego.
Język
en
Treść
The seven kinds of mortars, including two basic, two siliceous and two chamotte and three kinds of refractory materials, of the same chemical composition as the mortars, were examined. Two types of the joints: mortar - refractory material, were used; one stepped system and the second sandwich system. The maximum flexural force as the function of temperature was measured for the two joint systems. The test of quantitative determining of binding durability, was positively ended in the case of the sandwich joint. The established procedure give the possibility to assess the durability of binding mortar with the refractory material at the chosen temperature and to assess the value of shear stress.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
587586