Detekcja min ladowych z wykorzystaniem wizualizacji IR w świetle badań światowej literatury patentowej
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1/2014
Strony od-do
49-58
Numer tomu
R.43, z.129
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
elektronika
promieniowanie mikrofalowe
miny lądowe
detekcja IR
badania patentowe
en
electronics
microwave radiation
land mines
IR thermal detection and visualisation
patent search and analysis
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano wyniki badań światowej literatury patentowej w zakresie metod, urządzeń oraz systemów wykrywania min lądowych, zwłaszcza min ukrytych w gruncie, nie zawierających metalu albo zawierających jego minimalną ilość, z wykorzystaniem mikrofalowych układów stymulacji termicznej oraz systemów detekcji i wizualizacji w podczerwieni (IR). W wyniku poszukiwań patentowych, do dalszych badań i analiz wytypowano wiele dokumentów wynalazczych, z których większość została opublikowana po roku 2000. Były to opisy, rysunki, zastrzeżenia i skróty opisów wynalazków zgłoszonych z datą pierwszeństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, Chinach, Korei Południowej, Republice Południowej Afryki, Kanadzie i Włoszech. Najbardziej przydatne okazały się wynalazki poparte wynikami badań doświadczalnych i zawierające modele matematyczne opisujące zjawiska termiczne w obszarach poddanych działaniu promieniowania mikrofalowego, obejmujących miny i środowisko je otaczające (grunt). Badania literatury patentowej pomogły określić wyjściowe warunki prowadzenia procedur (algorytmów) wykrywania min, opracowywanych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia z wykorzystaniem mikrofalowego wymuszenia termicznego oraz detekcji i wizualizacji IR.
Język
en
Treść
Results of serach and analysis of worldwide patent literature dealing with methods, devices and systems for land mine detection, esp. the mines not containing metal or containing its minimum amount, buried in the ground, using microwave thermal stimulation and infrared (IR) thermal detection and visualisation systems, are presented in this paper. Due to above patent search and analysis, several patent applications were selected for further, more detailed analysis. Majority of these applications were published after 2000 year. They included descriptions, claims, figures, abstracts of inventions applied with date of priority in the USA, UK, Germany, France, Italy, Japan, China, South Korea, Republic of South Africa, Canada. The most suitable inventions were supported by results of experimental tests and/or mathematical models describing thermal phenomena going on in environments (grounds) containing buried mines, exposed to microwave radiation in order to obtain temperature contrasts of soil and the mines. Search and analysis of patent literature helped to determine initial circumstances to realise procedures (algorithms) for land mines detection, which were developed in Military Institute of Armament Technology in Poland, and which included microwave thermal stimulation and IR thermal detection and visualization.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
588225