Człowiek a przestrzeń
PBN-AR
Instytucja
Instytut Wzornictwa (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
311
Numer tomu
Seria wydawnicza
pryzmaty architektury
Numer w serii wydawniczej
1/2016
Numer wydania
1
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Miejsce wydania
Koszalin
ISBN
9788373654334
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
12.65
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
przestrzeń
odbiór
odbiorca
komozycja
bionika
nastrój
światło
forma
bryła
kolor
wnętrze
projektowanie środowiskowe
Streszczenia
Język
pl
Treść
Monografia Człowiek w przestrzeni. Kompendium kreatora wnętrz pod redakcją Agnieszki Kurkowskiej i Iwony Mikołajczyk prezentuje wybór zagadnień istotnych z punktu widzenia projektantów wnętrz, ale też ich użytkowników. Autorzy prezentowanych w niej artykułów omówili rolę i kompetencje architekta, zdefiniowali i przybliżyli pojęcie architektury, funkcjonującej na styku sztuki i techniki zarazem, oraz wprowadzili w zagadnienia architektonicznego wnętrza. Przybliżyli także socjologiczny punkt widzenia na przestrzeń. W odniesieniu do budowy i struktury obiektów w przestrzeni opisali i zilustrowali zagadnienia formy, bryły, elementów geometrycznych, kompozycji, koloru oraz światła. W zbiorze tym pojawiły się tu także tematy nie tak ściśle związane z tworzywem materialnym i relacjami fizycznymi, ale przybliżające rozumienie współczesnego projektowania architektonicznego, w którym ważne są relacje środowiskowe, jak na przykład idea zrównoważonego rozwoju czy rozumienie krajobrazu kulturowego. Architektura posługuje się znakami, oddziałuje nastrojem, poddaje się odbiorowi – to jej ważne aspekty. Współautorzy tej książki prowadzą indywidualne badania naukowe, wynikiem których jest ich specjalistyczna wiedza w obrębie teorii sztuki i architektury. Dzięki temu pojawiły się tu szczególne odniesienia, ukazujące ją w aspekcie uwarunkowań bionicznych czy badające jej status w kontekście dzieł sztuki umiejscowionych w obiektach handlowych. Ta szeroka perspektywa dotyka również pojęć podstawowych, które omówione są ze szczególnych punktów widzenia (teoretyka sztuki, architekta, artysty, socjologa), co pozwala na pogłębione spojrzenie na poszczególne tematy. Wypowiedzi autorów kolejnych artykułów prowadzą do interesujących wniosków na tle dostępnej literatury. Przede wszystkim jednak forma podania, stanowiąca zbiór syntetycznych omówień wybranych zagadnień, pozwala dzięki lekturze lepiej zrozumieć miejsce człowieka w przestrzeni – człowieka, będącego projektantem i odbiorcą, który kreuje, doświadcza i użytkuje obiekty przestrzenne. Umożliwia też wytyczenie najważniejszych podmiotów relacji między nimi.
Cechy publikacji
discipline:Architektura i urbanistyka
discipline:Kształtowanie środowiska
discipline:Nauki o sztuce
discipline:Architecture and urban studies
discipline:Environmental planning
discipline:Art sciences
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:757086