Practical verification of topology for a high voltage pulse converter for non-thermal plasma generation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Power Electronics and Applications (EPE) : 15th European Conference
Data publikacji
2013
ISBN
978-90-75815-17-7
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Practical verification of topology for a high voltage pulse converter for non-thermal plasma generation
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1-10
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,83
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
pulsed power
PL
high voltage power converters
PL
environment
PL
converter circuit
PL
high voltage power converters
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EPE'13
Nazwa konferencji
15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 2013
Początek konferencji
2013-09-02
Koniec konferencji
2013-09-06
Lokalizacja konferencji
Lille
Kraj konferencji
FR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
IEEE Xplore
Inne
System-identifier
000064098
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych