Modelowanie struktur kostnych dłoni i analiza wytrzymałościowa MES w aspekcie obciążeń bokserskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pol
Czasopismo
Aktualne Problemy Biomechaniki
ISSN
1898-763X
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
8
Strony od-do
115-120
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Majówka Młodych Biomechaników 2014 : XI Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Początek konferencji
2014-05-09
Koniec konferencji
2014-05-11
Lokalizacja konferencji
Ustroń
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-51258