Dynamics and the mesomorphic properties of a novel antiferroelectric liquid crystalline thiobenzoate MHPSBO10 : Thermal, optical and dielectric spectroscopy study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy
ISSN
1386-1425
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
424-438
Numer tomu
105
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
PL
Chiralność
Ciekłe kryształy antyferroelektryczne (AFLC)
Kalorymetria różnicowa skaningowa (DSC)
Metoda funkcjonałów gęstości (DFT)
Mikroskopia polaryzacyjna
Polimorfizm fazowy
Przejścia fazowe
Spektroskopia dielektryczna
Tiobenzoesany
Właściwości elektrooptyczne
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The complementary studies of the mesomorphic properties of a novel antiferroelectric liquid crystal (AFLC) (S)-2-octile 4-S-(4′decyloxybiphenyl-4-tiocarboxy)benzoate, known under MHPSBO10 acronym have been undertaken. The polymorphism has been complementary studied in details by Differential Scanning Calorimetry (DSC), Transmitted Light Intensity (TLI) and Polarization Microscopy (POM). The switching characteristics along with multiple macroscopic parameters describing the mesomorphic properties were determined by using electro-optic measurements, both upon cooling and heating. Frequency domain dielectric spectroscopy (DS), covering a wide frequency range, has been applied to characterize the molecular motions. Several collective modes, including the low frequency processes in the condensed hexatic phase were detected, analyzed in details and followed with the temperature. The presented studies deliver a wide report of the phase transitions, molecular dynamics and the macroscopic properties of the novel antiferroelectric thiobenzoate.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Studium przypadku
Inne
System-identifier
0272601281507
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych