6,6′-Dimethylsulfinyl-2,2′-bipyridine: crystal structure and Hirshfeld surface analysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Journal of Sulfur Chemistry
ISSN
1741-5993
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6
Strony od-do
651-660
Numer tomu
34
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
PL
Alkylsulfinyl-2,2'-bipyridines
Fingerprint plots
Hirshfeld surface
Oddziaływanie międzycząsteczkowe
Rentgenografia strukturalna
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The structure of 6,6′-dimethylsulfinyl-2,2′-bipyridine (1) has been determined by a single-crystal X-ray crystallography. This compound crystallizes in the monoclinic P21 space group with a=5.7922(12) Å, b=8.7292(5) Å, c=13.0887(16) Å, β=102.094(14)° and Z=2. The molecule of 1 consists of a 2,2′-bipyridine moiety substituted in the 6 and 6′ positions by dimethylsulfinyl groups. Atoms belonging to one of these two groups are disordered over two positions with an occupation of 0.600(9) for the major component. The molecular structure of 1 has been compared and discussed with several similar compounds. In the solid state, molecules of 1 are linked by two independent weak C‒H···O hydrogen bonds forming the infinite simple C(4) and C(5) chains, and their combined effect is a formation of the ring additionally stabilized by intermolecular π···π stacking and S\dbond O···π interactions. Moreover, Hirshfeld surface analysis has been used for comparison of the interactions in the crystal structure of 1 and in those of several of its simple analogues [i.e. 1-[6-(6-acetylpyridin-2-yl)pyridin-2-yl]ethanone, dimethyl 2,2′-bipyridine-6,6′-dicarboxylate, 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl and 2,2′-bipyridyl].
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Studium przypadku
Inne
System-identifier
0272501131970
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych