Children play observation within the scope of their potential and abilities diagnosis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Pedagogiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Rovnost' a kvalita v predskolskom vzdelavani ako predpoklad udrzatel'neho rozvoja : zbornik z vedecko-odbornej konferencie s medzinarodnou ucast'ou
Data publikacji
2014
ISBN
978-80-555-1152-8
Wydawca
Presovska univerzita. Pedagogicka fakulta
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Children play observation within the scope of their potential and abilities diagnosis
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
221-226
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.25
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0000029064