Badania ubocznych produktów spalania biomasy z wykorzystaniem nowoczesnych rentgenowskich metod badawczych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Powder&Bulk – Materiały sypkie i masowe
ISSN
1899-2021
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6/2014 (36)
Strony od-do
24-26
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
Biomasa
skład mineralny produktów spalania biomasy
dyfrakcja rentgenowska
analiza fazowa
mikrodyfrakcja rentgenowska
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej nad składem mineralnym popiołów ze spalania biomasy. Charakterystyczne jest występowanie takich mi-nerałów jak syngenit K2Ca2(SO4)3 oraz ellestadyt Ca10 (SiO4)3(SO4)3F2, siarczki żelaza, fosfo-rany o zróżnicowanym składzie chemicznym, z apatytem hydroksylowym Ca5(PO4)3(OH) jako jednym z głównych minerałów. Związki sodu i potasu to przede wszystkim siarczany oraz chlorki, proste i złożone jak np. chlorokalcyt KCaCl3, a także związki takie jak K2Fe2O4. Mi-krodyfrakcja rentgenowska została zastosowana do badań składu fazowego warstw osadów, utworzonych na instalacjach energetycznych.
Język
en
Treść
The results of investigation with X-ray diffraction of mineral composition of ashes from biomass combustion are presented. Such minerals like syngenite K2Ca2(SO4)3 and ellestadite Ca10 (SiO4)3(SO4)3F2, iron suphides, phosphates of various chemical compositions, with hydroxylapatite Ca5(PO4)3(OH) as one of the main minerals are typical. Sodium and potassium form sulphates and simple and complex chlorides mainly, like e. g. chlorocalcite KCaCl3, and also like K2Fe2O4. The X-ray micro diffraction was used to study phase composition of deposits’ layers, formed on the parts of installations in power stations.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
659324