NUMERYCZNA I FIZYCZNA SYMULACJA UJEDNORODNIANIA NISKOWĘGLOWEJ STALI NIKLOWO-MOLIBDENOWEJ
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
ISSN
0137-9941
EISSN
Wydawca
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
10-17
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
stal stopowa niskowęglowa
proces ujednorodniania
obliczenia termodynamiczne
en
low carbon alloy steel
homogenisation heat treatment
thermodynamic calculations
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Technologia produkcji stali stopowych obejmuje proces ujednorodniania, który ma istotny wpływ na kształtowanie właściwości mechanicznych wyrobów finalnych. Proces ten należy zoptymalizować w zakresie temperatury i czasu wygrzewania, a zastosowanie symulacji numerycznej umożliwia znaczne skrócenie czasu niezbędnego do opracowania finalnych parametrów obróbki cieplnej. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu ujednorodniania stali Fe-Ni-Mo-(Al, Cu) o zawartości węgla 0,1% (oznaczonej ND3). Dane do symulacji numerycznych uzyskano na podstawie wyników badań struktury krzepnięcia i mikroanalizy składu chemicznego. Na podstawie obliczeń termodynamicznych i wyników badań mikrostruktury opracowano parametry wyżarzania ujednorodniającego
Język
en
Treść
Production technology of alloy steels involves homogenisation heat treatment, which affects the mechanical properties of the final products. That process should be optimised in terms of time and temperature of annealing and application of numerical simulation allows significant reduction the time required for develop the final heat treatment parameters. In the present paper, the results of numerical simulation of homogenization process of Fe-Ni-Mo-(Al, Cu) steel of 0.1% carbon content are presented. The input data to numerical simulation was obtained from investigations of solidification structure and microanalysis. Based on the thermodynamics calculations and microstructure investigations the parameters of homogenisation heat treatment were determined.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
610042