Ochrona zbiorników wody pitnej w Katowicach przed skutkami prowadzonej eksploatacji górniczej
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Książka
Tytuł książki
Sborník referátu Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2015 XXII. konference SDMG Zasedání odborných komisí ISM
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Ochrona zbiorników wody pitnej w Katowicach przed skutkami prowadzonej eksploatacji górniczej
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-11
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Mezinárodní konferencje Geodézie a Důlní měřictví 2015 XXII. konference SDMG Zasedání odborných komisí ISM
Początek konferencji
24-06-2015
Koniec konferencji
26-06-2015
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
Czechy
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-586cbe0682ce01768f6bceed