Prawa dziecka w obszarze domowo - szkolnym w konstelacji Konwencji o Prawach Dziecka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Pedagogiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Rovnost' a kvalita v predskolskom vzdelavani ako predpoklad udrzatel'neho rozvoja : zbornik z vedecko-odbornej konferencie s medzinarodnou ucast'ou
Data publikacji
2014
ISBN
978-80-555-1152-8
Wydawca
Presovska univerzita. Pedagogicka fakulta
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Prawa dziecka w obszarze domowo - szkolnym w konstelacji Konwencji o Prawach Dziecka
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
206-221
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0000028500