Wpływ procesu spiekania na mikrostrukturę przezroczystej ceramiki YAG (Y3Al5O12)
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Książka
Tytuł książki
Polska Ceramika 2014, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków 7-10 września 2014. Streszczenia
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wpływ procesu spiekania na mikrostrukturę przezroczystej ceramiki YAG (Y3Al5O12)
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
28-28
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Polska Ceramika 2014, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Początek konferencji
2014-09-07
Koniec konferencji
2014-09-10
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
664518