Ist International extramural scientific-practical Conference "Current issues of biological science": Book of articles
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
mu
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
234
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Nizhyn Gogol State University / НДУ імені Миколи Гоголя
Miejsce wydania
Nizhyn, Ukraina
ISBN
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
12,52
Autorstwo oznaczone
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
І Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей
Początek konferencji
2015-03-20
Koniec konferencji
2015-03-25
Lokalizacja konferencji
Nizhyn
Kraj konferencji
UA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
ukraiński
Treść
Збірник містить матеріали І Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 25 березня 2015 р.). Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки та методикою викладання біологічних дисциплін. У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, бережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
644854