Electrochemical impedance spectroscopy and internal resistance as methods of estimation of lead-acid batteries condition
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Książka
Tytuł książki
Proceedings of 9th International Conference on Lead-Acid Batteries LABAT’2014 , 10-13 June 2014, Albena, Bulgaria
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Lead-Acid Batteries Department Institute of Electrochemistry and Energy Systems (IEES) Bulgarian Academy of Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Electrochemical impedance spectroscopy and internal resistance as methods of estimation of lead-acid batteries condition
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
223-226
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,20
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
641578