Żywienie osób starszych w aspekcie biochemicznych i fizjologicznych zmian w organizmie
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Książka
Tytuł książki
Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-60081-70-9
Wydawca
Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Żywienie osób starszych w aspekcie biochemicznych i fizjologicznych zmian w organizmie
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
131-140
Numer rozdziału
IV
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
starość
zmiany biochemiczne
zmiany fizjologiczne
odżywianie
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi
Początek konferencji
2012-12-07
Koniec konferencji
2012-12-07
Lokalizacja konferencji
NYSA
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstrakt, bibliografia , rozdział w książce
Inne
System-identifier
ICIL2021541