Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych z odpadów kuchennych w reaktorze okresowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, implementacje, tom VII
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-916768-7-5
Wydawca
Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych z odpadów kuchennych w reaktorze okresowym
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
69-77
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa"
Początek konferencji
2015-05-21
Koniec konferencji
2015-05-22
Lokalizacja konferencji
Gliwice
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
87634