Jakość biologiczna i chemiczna wody w łódzkim systemie dystrybucji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD "WODA 2014"
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Jakość biologiczna i chemiczna wody w łódzkim systemie dystrybucji
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
508-516
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD "WODA 2014"
Początek konferencji
2014-06-22
Koniec konferencji
2014-06-25
Lokalizacja konferencji
Toruń
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
18230