Analiza procesu przygotowania zamówienia klienta interco w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Politechnika Opolska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. 2015. T.2
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-930399-7-5
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzysztwa Zarządzania Produkcją
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza procesu przygotowania zamówienia klienta interco w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
926-935
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Cechy publikacji
rozdział w książce
Inne
System-identifier
24729