Analysis of GSH concentration in selected brain structures of mice after intraperitoneal injection of acrylamide
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Animal Physiology 2014 : proceedings of International Conference, May 21th and 22nd, 2014 Prusanky, Czech Republic
Data publikacji
2014
ISBN
ISBN 978-80-7375-971-1
Wydawca
Mendel University
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Analysis of GSH concentration in selected brain structures of mice after intraperitoneal injection of acrylamide
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
139-140
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Animal Physiology 2014 : proceedings of International Conference
Nazwa konferencji
Animal Physiology 2014 : proceedings of International Conference
Początek konferencji
2014-05-21
Koniec konferencji
2014-05-22
Lokalizacja konferencji
Prusanky
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000025941