Kryzys a zarządzanie finansami w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego = Crisis and finance management in a basic unit of territorial self-government
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
29 (102)
Strony od-do
79-88
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Finanse samorządu terytorialnego
Gmina
Jednostka lokalna
Kryzys finansowy
Samorząd terytorialny
Zarządzanie finansami
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
18
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Kryzys sektora finansów publicznych w Polsce w różnym stopniu wpłynął na kondycję finansową podmiotów zaliczanych do tego sektora. Jest zrozumiałe, iż w warunkach kryzysu gospodarczego nieunikniony jest spadek dochodów całego sektora, a zatem dochodów budżetu państwa, dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych. W konsekwencji każdy z tych podmiotów będzie zmuszony ograniczać swoje wydatki
Język
EN
Treść
Crisis of the sector of public finances in Poland influenced the financial condition of subjects of the sector to a various extent. It is clear that there is a decrease in income of the whole sector due to crisis, as well as income of the state budget, own income of the units of territorial self-government and other subjects of public finances. As a consequence, each of these subjects will be forced to limit its expenses
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601337448