Holy Spirit church reconstruction and formation of its surrounding landscape using three-dimension visualization techniques
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
ISSN
1733-4233
EISSN
Wydawca
PAN Lublin
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
193-199
Numer tomu
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,27
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Słowa kluczowe
pl
rekonstrukcja
modelowanie 3D
drewniana cerkiew
kształtowanie krajobrazu
Roztocze
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule wykorzystano metody trójwymiarowej wizualizacji w celu stworzenia rekonstrukcji jednej z najstarszych ukrai??skich drewnianych cerkwi, znajduj??cej si?? w miejscowo- ??ci Pote??ycz w krajobrazie Roztocza Ukrai??skiego. Równie?? zastosowano techniki wizualizacji 3D do prezentacji otaczaj??cego krajobrazu. Zaproponowano zastosowanie ro??lin dla przeciwdzia??ania erozji i kszta??towania estetyki krajobrazu.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
86378