Niekonwencjonalne węglowodorowe źródła energii – gazohydraty
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
724-727
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
gazohydraty
niekonwencjonalne złoża węglowodorów
en
gas hydrates
unconventional hydrocarbon resources
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule omówiono prace podejmowane w ostatnim okresie przez szereg krajów dla zlokalizowania złóż hydratów metanu, stanowiących źródło energii o zasobach prognostycznych wielokrotnie przewyższających wartości szacowane w przypadku złóż konwencjonalnych gazu ziemnego. Złoża hydratów występują w 98% na szelfach praktycznie wszystkich kontynentów, ale także w śródlądowych morzach i jeziorach czy pod pokrywą lodową stref podbiegunowych. Informacje o pozytywnych wynikach testu produkcyjnego, przeprowadzonego w 2013 r. przez japońską firmę JOGMEC, wzmogły intensywność tych poszukiwań, przy równoczesnym doskonaleniu techniki eksploatacji, tak aby były one bezpieczne, a wydobycie ekonomicznie uzasadnione.
Język
en
Treść
The article discusses the works undertaken recently by many countries aiming at finding deposits of methane hydrates which are a prognostic energy source exceeding several times the resources of conventional deposits of natural gas. Hydrate deposits occur in 98 per cent on the shelves of practically all continents, but also in inland seas and lakes, as well as under the ice caps of the polar zone. The news of positive results of production test carried out in 2013 by the Japanese company JOGMEC increased the intensity of exploration works and simultaneously contributed to improvements in production techniques so that they can be safe and the production economically substantiated.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
587474