Prosty sposób oceny przepuszczalności pionowej warstwy izolacyjnej złoża
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
67-74
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
strefa przyodwiertowa
przepuszczalność pionowa
przepływ płynów w ośrodku porowatym
równanie typu dyfuzji
en
wellbore zone
vertical permeability
fluid flow in porous media
diffusivity equation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono konstrukcję zestawu pomiarowego, sposób wykonania pomiarów służących do określania przepuszczalności pionowej strefy przyodwiertowej warstwy izolacyjnej złoża oraz model matematyczny, na podstawie którego opracowano sposób określania tej przepuszczalności. Znajomość przepuszczalności strefy przyodwiertowej, a raczej stwierdzenie jej braku, jest warunkiem koniecznym do oceny przydatności wyeksploatowanego złoża do magazynowania płynów, jak również do podejmowania decyzji o ewentualnych zabiegach mających na celu likwidację tej przepuszczalności. Przy ocenie wielkości przepuszczalności pionowej strefy przyodwiertowej zastosowano metodę wpasowania krzywej pomiarowej do jednej z pęku krzywych teoretycznych.
Język
en
Treść
Proposed is a configuration of packers and pressure gauges in down hole equipment used for the evaluation of the vertical permeability of the wellbore zone of layers overlying the hydrocarbon reservoir and presented is a mathematical model which supports the proposed method. Knowledge of vertical permeability of zones overlying the hydrocarbon reservoir is necessary when the reservoir is expected to be used for gas/fluid storage purposes. The curve fitting method is used for the calculation of the vertical permeability value of the wellbore zone of layers overlying the reservoir.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
585326