Cyfrowa fotografia i modele 3D w badaniach krajobrazów kulturowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Ekologii Krajobrazu
ISSN
1899-3850
EISSN
Wydawca
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
1173-186
Numer tomu
38
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,585
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
fotografia
krajobraz kulturowy
modele trójwymiarowe
en
photography
cultural landscape
three-dimensional models
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
A digital photography and three-dimensional models were used in order to create a reconstruction of one of the oldest and most unique wooden Ukrainian churches, located in the village of Potełycz in Roztocze, as well as the church in Beniowa in Bieszczady that within years has vanished, and tombstones on the cemetery in Stare Brusno in Roztocze. Three-dimensional reconstruction techniques have been also analyzed with regard to landscape surrounding of those sacral objects. The three-dimensional reconstruction of the church’s interior and exterior on the basis of terrestrial photogrammetric is the most effective method of examining possible changes in its structure. The paper presents specificity of using digital photography and 3D technology for the purposes of rebuilding the churches, tombstones on cemetery and the surrounding cultural landscape elements. A model of specific plants was also created by implementing 3D technology. Using a number of digital modeling methods, the taken photographs were combined in order to find the most effective method of reconstructing the church’s interior and exterior along with its their surroundings. Appropriate use of all these methods ensures optimal results and preservation of the sacral objects in the future.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł maukowy
Inne
System-identifier
85345