Reduced pollen viability and achene development in Solidago ×niederederi Khek from Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Societatis Botanicorum Poloniae
ISSN
0001-6977
EISSN
2083-9480
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
no 3
Strony od-do
251-255
Numer tomu
83
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
pollen grains
pollen viability
acetocarmine test
Alexander test
achene size
Solidago
hybrid
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Pollen and achene characters of natural interspecific hybrid Solidago ×niederederi Khek were analyzed and compared with putative parental species S. virgaurea L. and S. canadensis L. to estimate the level of disturbances in generative repro- duction resulting from its hybrid nature. Pollen viability (stainability) of Solidago ×niederederi from one newly discovered locality in NE Poland was evidently reduced to ~65% in both viability tests (acetocarmine and Alexander). The diameter of viable pollen (median 21.11 µm) fell between S. canadensis (median 19.52 µm) and S. virgaurea (median 23.48 µm). Both parental species produced normally developed achenes with high frequency (~90%) whereas in the hybrid, the seed set was dramatically low (6%). The results clearly indicated that sexual reproduction of hybridogenous taxon S. ×niederederi is disturbed, and its potential impact as an invasive species depends mainly on vegetative propagation. Keywords:
Inne
System-identifier
0000030399
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych