Synthesis, photophysics and electrochemical properties of 1,1'-(2,2’-bithiophene-5,5’-diyl)-bis(cycloalkeno[c]pyridine) as a result of the Diels–Alder reaction of 3-(2-thienyl)-1,2,4-triazine
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
New Journal of Chemistry
ISSN
1144-0546
EISSN
1369-9261
Wydawca
Royal Society of Chemistry
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
9672-9678
Numer tomu
39
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Słowa kluczowe
PL
3-(2-tienylo)-1,2,4-triazyna,
Cykloalkenopirydyna,
Elektrochemia,
Fotoluminescencja,
Metoda funkcjonałów gęstości (DFT),
Reakcja Dielsa-Aldera,
Spektroskopia UV-VIS,
Woltamperometria cykliczna (CV),
Związki heterocykliczne,
Streszczenia
Język
EN
Treść
Two π-conjugated thienylenecycloalkeno[c]pyridine (A–D)2 (cyclopentane, 1, and cycloheptane, 2, units when n = 1 and 3, respectively) compounds were prepared using a palladium C–C coupling reaction. The π–π* absorption peak of compound 1 was observed at the longer wavelength of 392 nm than that of compound 2, which was observed at 364 nm. UV-Vis data reflect the interaction between the thiophene ring (donor – D) and cycloalkeno[c]pyridine (acceptor – A) units. These compounds show photoluminescence (PL) in the range of 466–470 nm and give quantum yields, Φ, of 15%. Furthermore, intermediates 5 and 6 are characterized by their shorter absorption peaks (304 and 292 nm, respectively). The electrochemical parameters of compounds 1 and 2 were characterized using cyclic voltammetry (CV) measurements and theoretical calculations at the DFT/B3LYP/6-311++G(d,p) level.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601422252
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych