Porównanie wybranych właściwości biologicznych czosnku (Allium sativum L.) pochodzącego z Polski i Chin
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość
ISSN
1425-6959
EISSN
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGOW ŻYWNOŚCI
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
160-169
Numer tomu
99
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
czosnek
Saccharomyces cerevisiae
antyoksydanty
chelatowanie jonów
en
garlic
Saccharomyces cerevisiae
antioxidants
ion chelating
Streszczenia
Język
pl
Treść
Mimo licznych publikacji naukowych potwierdzających korzystne dla zdrowia działanie czosnku i jego preparatów, w literaturze niewiele jest danych dotyczących właściwości tego surowca w zależności od kraju pochodzenia. W niniejszej pracy porównano wybrane właściwości wodnych ekstraktów czosnku pochodzącego z Polski (odmiana ‘Harnaś’) oraz z Chin (odmiana nieznana), ze względu na powszechne występowanie chińskiego czosnku na polskim rynku. Wodny ekstrakt z czosnku chińskiego charakteryzował się wyższą zdolnością do neutralizacji wolnego rodnika DPPH•, kationorodnika ABTS•+ i chelatowania jonów miedzi(II) niż ekstrakt z czosnku polskiego. Natomiast substancje zawarte w wodnym ekstrakcie z czosnku polskiego znacznie skuteczniej chelatowały jony żelaza(II). W ocenie właściwości przeciwgrzybiczych w stosunku do drożdży Saccharomyces cerevisiae wykazano, że wodny ekstrakt z czosnku chińskiego znacznie silniej hamował wzrost drożdży niż ekstrakt z odmiany polskiej. Podsumowując można stwierdzić, że oceniane próbki czosnku charakteryzowały się zróżnicowanym działaniem przeciwutlenuiającym i przeciwgrzybiczym.
Język
en
Treść
Although there are numerous scientific publications to confirm health benefits of garlic and its preparations, only few data are available in the reference literature on the country-of-origin depending properties of that species. In this study, there were compared selected properties of aqueous extracts of the garlic from Poland (its variety is ‘Harnaś’) and from China (unknown variety), because the Chinese garlic is widespread and common in the Polish market. Compared to the aqueous extract of the Polish garlic, the aqueous extract of the Chinese garlic was characterized by a higher DPPH• and ABTS•+ free radical scavenging activity and by a higher ability to chelate Cu(II) ions. On the other hand, the substances contained in the aqueous extract of the Polish garlic chelated the Fe(II) ions more effectively. The assessment of anti-fungal properties of garlic against Saccharomyces cerevisiae yeast proved that the aqueous extract of the Chinese garlic stronger inhibited the growth of that yeast than the extract of the Polish variety. In summary, it may be concluded that the samples of garlic studied are characterized by diversified antioxidant and anti-fungal activities.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
629443
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych