Reticulocyte parameters as early markers of iron deficiency in adolescent female athletes
PBN-AR
Instytucja
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism
ISSN
1526-484X
EISSN
1543-2742
Wydawca
HUMAN KINETICS PUBL INC
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Suplement February 2016
Strony od-do
S6-S7
Numer tomu
26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISENC 2015
Nazwa konferencji
International Sports and Exercise Nutrition Conference 2015
Początek konferencji
2015-12-15
Koniec konferencji
2015-12-17
Lokalizacja konferencji
Newcastle
Kraj konferencji
GB
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
abstract
Inne
System-identifier
718646