Effect of dietary zinc (II) chelate complex and zinc (II) enriched soybean meal on selected parameters of in vivo caecal fermentation in laying hens (Lohman Brown)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
ISSN
1300-6045
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
nr 1
Strony od-do
49-54
Numer tomu
Vol. 21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
EN
Laying hen
Zinc
Soybean meal
Biosorption
Short-chain fatty acid
Caecum
TR
Körbağırsak
Yumurtacı tavuk
Soya fasulyesi küspesi
Biozorpsiyon
Çinko
Kısa-zincirli yağ asidi
Inne
System-identifier
000056166
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych