Struktura i dynamika lokalnej populacji czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh. na przestrzeni 10 lat badań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt
ISSN
1897-8223
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Z. 77 (609)
Strony od-do
17-24
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
Pigs
Forest development
Population dynamics
Black cherry
Alien plant invasions
LA
Prunus serotina
PL
Czeremcha amerykańska
Dynamika populacji
Rozwój lasu
Inwazje roślin obcego pochodzenia
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
000057535