Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21th century
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
angielski
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
210
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo WSGE
Miejsce wydania
Józefów
ISBN
978-83-62753-53-6
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
9
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-56b4572b8106eb71826dda05