Naruszenie tajemnicy korespondencji zagrożeniem bezpieczeństwa informacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
Książka
Tytuł książki
Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo - prawo - społeczeństwo
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-62753-44-4
Wydawca
Wydawnictwo WSGE
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Naruszenie tajemnicy korespondencji zagrożeniem bezpieczeństwa informacji
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
119-133
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-56ab160481064d8e0ab0e0a7