Dynamika zmian stężeń związków azotu i fosforu w wodach rzeki Trzemny w warunkach zmiennej antropopresji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
XLV Seminarium Zastosowań Matematyki ; Kobyla Góra ; 6 -9 września 2015 ; Katedra Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-935067-3-6
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Dynamika zmian stężeń związków azotu i fosforu w wodach rzeki Trzemny w warunkach zmiennej antropopresji
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
29-30
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,11
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
Jakość wód
Oczyszczanie ścieków
Antropopresja
Biogeny
Eutrofizacja
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XLV Seminarium Zastosowań Matematyki
Początek konferencji
2014-09-06
Koniec konferencji
2014-09-10
Lokalizacja konferencji
Kobyla Góra
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000058452