Relacje pomiędzy zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a aktywnością enzymatyczną gleby użyźnianej osadem ściekowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Agrobioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Gospodarka odpadami komunalnymi. Tom X / pod red. Kazimierza Szymańskiego : monografia
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7365-346-7
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Publikacja
Główny język publikacji
POL
Tytuł rozdziału
Relacje pomiędzy zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a aktywnością enzymatyczną gleby użyźnianej osadem ściekowym
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
85-98
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
35225