Problemy kształtowania ustrojów nośnych podwozia maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXIX konferencja naukowa : referaty, Zakopane, 25-27 stycznia 2016
Data publikacji
2016
ISBN
9788386040230
Wydawca
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Problemy kształtowania ustrojów nośnych podwozia maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-9
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
maszyna podstawowa górnictwa odkrywkowego
dźwigar pierścieniowy
ustrój nośny
obciążenia
metoda elementów skończonych
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
PRMR
Nazwa konferencji
XXIX Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych"
Początek konferencji
2016-01-25
Koniec konferencji
2016-01-27
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000202702