Badania symulacyjne mechatronicznego urządzenia do transportu niepełnosprawnych po schodach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Współczesne trendy w teorii maszyn i układów mechatronicznych = Modern trends in theory of machines and mechatronic systems : XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych, Wrocław-Szklarska Poręba, Poland, 21-24 wrzesień/September 2014
Data publikacji
2014
ISBN
9788374938501
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Badania symulacyjne mechatronicznego urządzenia do transportu niepełnosprawnych po schodach
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
mechanizm
pole stateczności
układ sterowania
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TMiUM 2014
Nazwa konferencji
XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych
Początek konferencji
2014-09-21
Koniec konferencji
2014-09-24
Lokalizacja konferencji
Wrocław-Szklarska Poręba
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000195219