Modelowanie i badania symulacyjne manipulatora do zastosowań mobilnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Współczesne trendy w teorii maszyn i układów mechatronicznych = Modern trends in theory of machines and mechatronic systems : XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych, Wrocław-Szklarska Poręba, Poland, 21-24 wrzesień/September 2014
Data publikacji
2014
ISBN
9788374938501
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Modelowanie i badania symulacyjne manipulatora do zastosowań mobilnych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
manipulator
robot mobilny
modelowanie
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TMiUM 2014
Nazwa konferencji
XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych
Początek konferencji
2014-09-21
Koniec konferencji
2014-09-24
Lokalizacja konferencji
Wrocław-Szklarska Poręba
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000195217