Analiza wytrzymałościowo-częstotliwościowa kruszarki węgla brunatnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXVII konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Zakopane, 26-30 stycznia 2014
Data publikacji
2014
ISBN
9788364056499
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Analiza wytrzymałościowo-częstotliwościowa kruszarki węgla brunatnego
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-8
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
maszyna górnicza
ustrój nośny
obliczenia numeryczne
metoda elementów skończonych
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXVII Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
Początek konferencji
2014-01-26
Koniec konferencji
2014-01-30
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000191504